Devotional

  • Leviticul 6 1. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: 2. „Când va păcătui cineva şi va săvârşi o nelegiuire faţă de Domnul, tăgăduind aproapelui său un lucru încredinţat lui, sau dat în păstrarea lui, sau luat cu sila, sau va înşela pe aproapele lui, 3. tăgăduind că a găsit un lucru pierdut, sau ... [read more]
  • Armonia dintre dragoste și ascultare (1) Biblia la rand: 1 Timotei 5 Căci dragostea de Dumnezeu stă in păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele. (1 Ioan 5:3) Cea mai mare poruncă a lui Dumnezeu este „să iubeşti”. Scopul principal al activităţii şi existenţei bisericii este răspâ... [read more]
  • Evanghelia dragostei si ascultarii (1) Biblia la rand: 1 Timotei 2 Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui. (1 loan 5:2) În versetul acesta, cuvintele cele mai importante sunt „iubim” şi „păzim”. Iubirea duce la păzirea poruncilor, adic... [read more]

Studiu