Rut 4

Cu toate că Deuteronom 25:7-10 descrie o ceremonie a rușinii care implică o rudă apropiată care nu se va căsători cu soția unei rude care a murit, acțiunile lui Boaz sunt blânde. El cere cu bunătate încălțămintea celuilalt pentru a sigila înțelegerea. În loc de a numi acea rudă apropiată ”cel descălțat”, istorisirea plină de tact nu menționează numele acelei persoane recunoscând conducerea lui Dumnezeu în decizia luată. Bunătatea lui Dumnezeu nu face rău nimănui.

Concluzia este unică din două motive. Mai întâi, pentru că la nașterea copilului lui Rut toate femeile o felicită pe Naomi. Pare ciudat până ce ne amintim cum a început povestirea cu amară lipsă de speranță. Titlul acestei istorisiri putea fi la fel de bine  ”Cartea lui Naomi” .

În al doilea rând, modelul încheierii fiecărui capitol cu o bogată recoltă de orz, înflorește acum într-o recoltă omenească – genealogia lui David. Aceasta conduce, așa după cum știu toți cei care au studiat profeția, la Domnul nostru Hristos. Spre deosebire de obișnuita încheiere a poveștilor de dragoste ”și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți”, istoria lui Rut înalță mintea cititorului către făgăduința venirii lui Mesia. Nici o altă povestire din literatură nu se termină atât de tulburător, sau cu o astfel de explozie de bucurie profetică.

Jan Haluska

Fost profesor la Southern Adventist University

 

Leave a reply

Your email address will not be published.