Numeri 35

cest capitol definește cu grijă diferența dintre crimă și omor prin imprudență. Crima este uciderea motivată de ură și mânie. Omorul prin imprudență este ucidere accidentală. Har pentru o moarte cauzată de accident se găsea în cetățile de scăpare. ”Drumurile care duceau la ele erau totdeauna ținute în bună stare; pretutindeni de-a lungul drumului trebuia să fie tăblițe de semnalizare, pe care stătea scris cu litere mari și ușor de înțeles «Spre adăpost», pentru ca cel fugărit să nu mai întârzie nici o clipă” (PP 515). Dar uciderea comisă motivată fiind de ură și mânie aducea întotdeauna pedeapsa cu moartea, pe baza existenței a cel puțin doi martori.

”Siguranța și curăția poporului cereau ca păcatul uciderii să fie pedepsit cu asprime. Viața omului, pe care numai Dumnezeu o poate da, trebuie să fie socotită ca ceva sfânt. Cetățile de scăpare rânduite pentru poporul Său din vechime erau o preînchipuire a refugiului rânduit în Domnul Isus Hristos. Același Mântuitor îndurător care a creat cetățile acestea de scăpare a creat, prin vărsarea propriului Său sânge, un adăpost sigur pentru călcătorul Legii lui Dumnezeu, în care să afle scăpare de moartea a doua. Nici o putere nu este în stare să smulgă din mâinile Sale sufletele care caută la El iertare” (PP516).

Fred Knopper

 

Leave a reply

Your email address will not be published.