Numeri 31

Dumnezeu trimisese pedepse asupra israeliților pentru că se lăsaseră prinși de ispitele madianiților; dar ispititorii nu puteau să scape de mânia judecății divine… madianiții, prin care fuseseră duși în păcat, trebuiau să simtă îndată pedepsele lui Dumnezeu, ca  vrăjmașii cei mai primejdioși” (PP456). Pe baza instrucțiunilor date de Dumnezeu, Moise a poruncit armatei israelite să distrugă pe madianiți.  Dar, este șocat să descopere că toate trupele de madianiți fuseseră ucise, in schimb femeile și copiii fuseseră cruțați.

Urmăm noi instrucțiunile lui Dumnezeu, sau ca și generalii lui Israel, facem alegeri care credem că sunt mai bune decât ceea ce a poruncit Dumnezeu? Pentru a împlini instrucțiunile lui Dumnezeu Moise a poruncit ca toți tinerii și tinerele care nu erau virgini/e să fie omorâți ( imoralitatea are felul ei de a molipsi pe cei consacrați a urma pe Dumnezeu și tocmai aceste femei  se infiltraseră în tabără pentru a conduce pe israeliți în păcat). Cum se simte Dumnezeu când vine vremea să distrugă pe cei care au respins Cuvântul Său în mod repetat? Abia așteaptă Dumnezeu să pedepsească pe păcătosul nepocăit? Sau spune: ”Cum să te dau? Cum să te părăsesc?” ( vezi Osea 11:8).

Fred Knopper

Leave a reply

Your email address will not be published.