Numeri 27

Ca rezultat al păcatului său, lui Moise nu i s-a permis să intre în Țara Promisă. Trebuia ales un alt lider. Moise a cerut lui Dumnezeu să numească pe cel care avea să-i urmeze (vezi Numeri 27:16). El condusese poporul timp de patru decenii. Israeliții au fost un popor răzvrătit, plângându-se adesea  și  deși i-au testat serios răbdarea, Moise era încă preocupat și foarte îngrijorat pentru viitorul lor: ”Cine ar fi la fel de interesat de binele lor, așa cum fusese el? ” (PP462).

În afară de Moise, singuri adulți încă în viață dintre cei ce ieșiseră din Egipt erau Iosua și Caleb, cele două iscoade credincioase. Cele zece iscoade necredincioase muriseră în pustie cu patruzeci de ani în urmă, iar în acest răstimp fiecare bărbat adult dintre cei care părăsiseră Egiptul și probabil majoritatea femeilor muriseră și ei.  Nu ar avea sens să aleagă un lider dintre cei doi care parcurseseră întreaga călătorie demonstrând în mod constant credincioșia lor? Aceasta ar fi însemnat să aleagă fie pe Iosua, fie pe Caleb. Și așa a și fost. Dumnezeu a instruit pe Moise ca să-l aleagă pe Iosua ca fiind cel care să-i urmeze în rolul de conducător. Astfel, Iosua urma să fie cel ce avea să conducă poporul în Țara Promisă.

Fred Knopper

Leave a reply

Your email address will not be published.