Leviticul 9

După ce sanctuarul și preoții săi au fost consacrați, erau acum gata să slujească lui Dumnezeu. Aaron și fiii săi oficiau primele lor jertfe care, uimitor au fost acceptate de focul divin (Leviticul 9; compară cu 1 Împărați 18:38-39). În altă parte în vechiul Orient Apropiat, o zeitate (reprezentată prin idolul ei) era adusă într-un nou templu prin ritualuri efectuate de către oameni. Dar Dumnezeul lui Israel a schimbat această practică. El Și-a stabilit rezidența în cort (Exod 40:34-35) înainte de a se efectua vreun ritual. În acest fel, El a subliniat prezența Sa reală, vie care locuia în mijlocul poporului Său. Spre deosebire de un idol, El putea veni sau pleca (compară cu Ezechiel 9-11) după cum dorea.

Înainte de a aduce jertfe pentru restul comunității, preoții trebuiau să ofere jertfe pentru ei înșiși pentru că erau cu defecte ca toți ceilalți. Astfel, ei reprezentau poporul înaintea lui Dumnezeu, reprezentându-L în același timp înaintea poporului. Domnul Hristos, către care îndrepta mintea ritualul, este singura scară între noi și Dumnezeu (compară cu Ioan 1:51). El a locuit printre noi și a experimentat același fel de ispite cu cele cu care ne confruntă, astfel încât El înțelege luptele noastre pe deplin. Dar El nu a păcătuit și de aceea nu are nevoie să facă ispășire pentru Sine(Evrei 4:15;7:26-28). Jertfa Lui este numai pentru noi.

Roy Gane

Andrews University

Leave a reply

Your email address will not be published.