Leviticul 8

Cortul, cu mobilierul și preoții săi, era complet din punct de vedere fizic. Dar acest lucru nu era suficient ca să funcționeze ca palat divin. Ca să fie potrivit pentru Domnul trebuia să fie făcut sfânt așa după cum El este sfânt. Sanctitatea vine de la El, de aceea numai El putea consacra sanctuarul, care oglindea sanctuarul ceresc care n-a fost făcut de mâini omenești (Evrei 8:2,5). Această  consacrare era simbolizată printr-o serie de ritualuri care includeau utilizarea uleiului de ungere și jertfe speciale și era oficiată de Moise în calitate de reprezentant al lui Dumnezeu.

Pentru a hirotoni urmașii de sex masculin ai lui Aaron ca slujitori de elită în cadrul comunității, Moise a pus sânge de la jertfa de hirotonire pe urechea lor dreaptă și pe degetul cel mare de la mâna și piciorul drept. Aceasta arăta că fiecare preot primise harul divin care își avea originea în jertfa lui Hristos, har care îi permitea/îi dădea dreptul să împlinească responsabilitatea critică de a sluji pe Dumnezeu în folosul poporului Său. Astăzi nu există nici o preoție creștină de elită consfințită de Dumnezeu, prin care poporul lui Dumnezeu trebuie să se apropie de El, în afara preoției lui Hristos Însuși, (Evrei 4:7-10). ”Preoția împărătească” omenească  include pe toți creștinii ca slujitori ai lui Dumnezeu (1 Petru 2:9-10). Harul uimitor înzestrează bărbați și femei pentru a asculta de însărcinarea dată de Hristos de a sluji pentru mântuirea altora. (compară cu Matei 28:19-20).

Roy Gane

Andrews University

Leave a reply

Your email address will not be published.