Leviticul 5

În Leviticul 4, jertfele pentru păcat remediau păcatele neintenționate, de care oamenii nu-și dădeau seama atunci când le comiteau. Leviticul 5:1-13 extinde acoperirea pentru cei care în mod intenționat nu depun mărturie atunci când au asistat la o crimă (versetul 1) și pentru cei care neglijează să se supună unei curățiri ritualice sau nu-și împlinesc un jurământ (versetele 2-4). Atunci când o persoană (bărbat sau femeie) recunoaște un păcat, acea persoană poartă vina care ar duce la pedepsire până ce mărturisește lui Dumnezeu (nu unui preot) și aduce o jertfă pentru păcat. Atunci Dumnezeu (nu preotul), care cunoaște când pocăința este sinceră, alege să ierte.

În Leviticul 5:14-6:7, jertfele fac ispășire pentru păcate serioase de sacrilegiu: folosirea nepotrivită a unui lucru sfânt care aparține lui Dumnezeu (de exemplu zecimea) sau folosirea a numelui sfânt al lui Dumnezeu în mod deliberat într-un jurământ fals pentru a înșela alte persoane. Astfel de păcate aduc beneficii economice ilicite, de aceea păcătosul trebuie să dea înapoi lui Dumnezeu sau persoanei înșelate acest câștig, plus o penalitate de 20%, înainte de a aduce jertfa pentru această fărădelege (compară cu Matei 5:23-24). Chiar când reparăm lucrurile cum putem mai bine avem nevoie de jertfa Domnului Hristos. Chiar când ne simțim vinovați, dar nu putem identifica păcatul (Leviticul 5:17-19), putem lăsa povara noastră la Isus!

Roy Gane

Andrews University

Leave a reply

Your email address will not be published.