Leviticul 3

Ritualul darului de mulțumire sărbătorea buna relație dintre om și Dumnezeu prin jertfă. Arăta către jertfa Domnului Hristos, prin care poporul lui Dumnezeu se bucură de pace cu El (Romani 5:1). Această relație sănătoasă era făcută cunoscut printr-o masă comună a dătătorului cu Dumnezeu. Darul de mulțumire era singura jertfă la care dătătorul putea lua o parte din carne după ce grăsimea fusese arsă pe altar Domnului și preotul își luase porția sa (compară cu Leviticul 7). Dumnezeu ”mânca” în mod simbolic pentru că El nu are nevoie de hrană omenească (Psalm 50:14).

Ca și darul de mâncare, darul de mulțumire nu făcea ispășire pentru păcate anume. Cu toate acestea, sângele său răscumpărase viața (a făcut ispășire pentru sufletul) dătătorului (Leviticul 17:11), arătând că viața omului depinde de o relație refăcută cu Dumnezeu prin sângele lui Hristos. Jertfa Sa nu este numai pentru noi, ci trebuie acceptată în mod spiritual, căci Isus a spus: ”Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă” (Ioan 6:53, explicat ăn versetul 63). Când Îl acceptăm pe Hristos în noi (avem părtășie cu El) prin Duhul Sfânt, iubirea Lui locuiește înlăuntrul nostru (Romani 5:5; Galateni 2:20) și transformă toate relațiile noastre.

Așa ceva merită sărbătorit!

Roy Gane

Andrews University

Leave a reply

Your email address will not be published.