Leviticul 2

Acestea erau diferite în ceea ce privește faptul dacă o parte din carnea lor putea fi mâncată de preoți (doar din arderile de tot nu puteau mânca) sau în ce privea pe cei care aduceau darul (doar pentru daruri de pace) precum și unde aplicau preoții sângele (de obicei pe laturile altarului, dar la jertfele pentru păcat era aplicat pe coarne). De ce așa o varietate? Nici un singur animal nu putea simboliza bogăția jertfei  Domnului Hristos. De exemplu, El a fost mistuit în totalitate (arderea de tot) dar noi putem fi părtași spiritual cu El (darul de pace). Cum ar putea cineva literalmente ”mânca” ceea ce este ”ars în totalitate”?

Cereale și băuturi însoțeau adesea carnea pentru a alcătui un dar de mâncare (comparați Geneza 18:6-8; Numeri 15). Cerealele pot reprezenta pe Hristos ”pâinea vieții”(Ioan 6:35; Matei 26:26). În Leviticul 2 o un dar de cereale fără sânge sau carne este o jertfă pentru că implică transferul a ceva în domeniul sacru al lui Dumnezeu pentru a fi folosit de El. Aceasta explică modul în care Pavel îndeamnă pe creștini: ”să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească”(Romani 12:1). Nu trebuie să murim pentru a fi întrutotul consacrați. Putem fi ”jertfe vii” oferind viața noastră lui Dumnezeu pentru a-L sluji.

Roy Gane

Andrews University

Leave a reply

Your email address will not be published.