Leviticul 16

Casa lui Dumnezeu avea și ea nevoie de ispășire odată pe an pentru a o curăța (Leviticul 14:53) de păcate și necurății. Aceasta avea loc în Ziua Ispășirii (capitolul 16). Când israeliții ofereau jertfele lor de ispășire, răul era îndepărtat de la ei (Leviticul 4)și era lăsat la sanctuar. Jertfele pentru păcat aduceau pângărire asupra sanctuarului și asupra preoților (vezi capitolele 6 și 10). Această ”întinare” reprezenta povara de responsabilitate pe care o poartă Dumnezeu atunci când eliberează oamenii de a purta consecințele care la aparțin de drept (compară cu 2 Samuel 14:9).

Prin jertfă, afirmând că această ispășire a cost deja dăruită, a doua etapă curățea ”întinarea” casei lui Dumnezeu, cea care reprezenta administrarea Sa sfântă. Pentru a primi acest beneficiu, poporul Său dădea pe față loialitate continuă față de Dumnezeu, umilindu-se și abținându-se de la muncă (compară cu 23:26-32).

Acum înțelegem Daniel 8:14, unde sanctuarul ceresc trebuie să fie ”îndreptățit.” Judecata de la timpul sfârșitului (compară cu Daniel 7) confirmă dreptatea lui Dumnezeu, afirmând că sângele Domnului Hristos a mântuit pe oamenii neprihăniți, adică pe cai care dau pe față loialitate față de El (Apocalipsa 14:12). Judecata nu este pentru a determina cine a păcătuit (căci toți au păcătuit, Romani 3:23), ci cei care continuă să accepte harul lui Dumnezeu. Astfel Dumnezeu menține mila completă și dreptatea, acela două aspecte ale iubirii (Psalmul 85:10).

Roy Gane

Andrews University

Leave a reply

Your email address will not be published.