Leviticul 11

Viața sfântă include dieta. Dumnezeu nu ne spune de ce unele animale sunt curate și ne este permis să le consumăm, în timp ce altele nu. Faptul că unele sunt necurate sugerează că animalele necurate sunt asociate cu moartea. În orice caz, Domnul Se așteaptă că poporul Său să aibă încredere și să asculte chiar și atunci când nu știu motivele specifice. Cu toate acestea El oferă un motiv general: pentru a fi în armonie cu natura Sa sfântă (Leviticul 11:44-45).

Unele instrucțiuni din Leviticul 11 se referă la ritualul datorită necurăției temporare prin atingerea de un animal mort. Aceste instrucțiuni nu au nici o aplicație astăzi. Cu toate acestea, distincțiile de bază dintre animale curate și necurate nu au depins niciodată de existența unui sanctuar pământesc (vezi Geneza 7, 8). Daniel, locuind în Babilon, departe de templul distrus, a înțeles că mâncarea necurată ar intra în conflict cu propria sa sfințenie (Daniel 1). Ca și Daniel, creștinii trebuie să fie sfinți în toate domeniile vieții (1Petru 1:15-16).

Un izvor sau o fântână erau imune la necurăția datorată animalelor moarte (Leviticul 11:36) pentru că ele constituiau o sursă de puritate. În mod similar, atunci când Isus a fost pe pământ putea să atingă persoane necurate pentru că el este Sursa de puritate, viață și vindecare. El ne poate păstra și pe noi curați din punct de vedere moral dacă păstrăm legătura cu atingerea Lui vindecătoare într-o lume poluată.

Roy Gane

Andrews University

Leave a reply

Your email address will not be published.