Leviticul 10

Nadab și Abihu nu ar fi comis acel păcat fatal dacă nu ar fi devenit parțial intoxicați de folosirea generoasă a vinului. Prin necumpătarea lor, s-au descalificat pentru slujba lor sfântă. Când folosim substanțe care intoxică, conștiința își pierde sensibilitatea față de păcat și cu siguranță are loc un proces de întărire în fărădelege, încât ajungem să nu mai facem deosebirea între obișnuit și sacru.

Cei care pretind că Hristos a venit să abroge legea lui Dumnezeu și să dea deoparte Vechiul Testament cred că era iudaică a fost una de întuneric și vorbesc despre religia evreilor ca fiind alcătuită din simple forme și ceremonii. Dar acesta este o greșeală. Domnul Hristos nu numai că a fost conducătorul evreilor – Îngerul al cărui nume este Iehova – ci a fost și Cel care a dat legea lui Israel. În mijlocul slavei de temut de pe Sinai, Domnul Hristos a declarat în auzul întregului popor cele zece precepte ale legii Tatălui Său. El este Acela care a dat lui Moise legea scrisă pe cele două table de piatră.

Vocea Domnului Hristos ne vorbește prin Vechiul Testament.

Jack Blanco – autor al cărții The Clear Word

cu interpretarea din Patriarhi și Profeți, p.359-366.

Leave a reply

Your email address will not be published.