Ioan 10

Cititorul atent poate vedea legătura dintre istorisirea anterioară – vindecarea orbului  – și simbolul lui Isus ca Păstorul cel Bun. Ca și oaia, omul vindecat recunoaște vocea Păstorului. Ca un Bun Păstor, Isus se îngrijește de oile Sale, chiar și de cele care au fost izgonite – ca și omul cel orb.

Vindecarea orbului în vecinătatea Templului în timpul Sărbătorii Tabernacolelor este menită să atragă atenția mulțimilor care au călătorit la Ierusalim pentru această sărbătoare spirituală. Isus dă poporului o altă ocazie de a putea distinge între Însuși Păstorul cel Bun – care nu dorește nimic altceva decât cel mai bine pentru oile Sale și liderii religioși ai zilelor Sale.

Ellen White afirmă despre această scenă: “După cum păstorul merge înaintea oilor, dând mai întâi el piept cu greutăţile drumului, tot astfel procedează şi Isus cu poporul Său… Cărarea poate fi prăpăstioasă şi aspră, dar Isus a mers pe calea aceasta… Orice povară pe care suntem chemaţi să o purtăm a fost purtată mai înainte de El. “(Hristos, Lumina Lumii, p. 480).

Să fim încurajați știind că Păstorul nostru este Isus care luptă pentru siguranța și mântuirea noastră în fiecare zi.

Willie Oliver – Director Departamentul Viața de Familie

Conferința Generală AZȘ

Traducere: Adina Păltineanu

Leave a reply

Your email address will not be published.