Ieremia 31

Acest capitol clădește pe aceleași teme care au fost discutate în capitolul precedent – refacerea unei țări care a fost distrusă de război și jefuită de națiunile care au invadat-o (versetele 4, 11, 18). Introduce din nou tema legământului.

Refacerea țării, pedepsirea dușmanilor, reîntoarcerea poporului în țara sa, toate sunt lipsite de sens dacă nu există o relație bazată pe legământ. Reformarea externă este lipsită de sens dacă nu există o transformare corespunzătoare a caracterului și o refacere a relației cu Dumnezeu.

Dumnezeu nu înlătură legea și nici nu o îndepărtează. El promite că El va ajuta pe Israel să interiorizeze legea, încât să devină o parte integrantă a vieții lor. Dumnezeu promite de asemenea ”căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.” (vs. 34). Acest act de iertare este un alt indicator că Dumnezeu nu înlătură legea, ci lucrează asupra poporului. El îi iartă și îi împuternicește cu legea Sa în inimile lor.

Michael Sekupa

Director asociat la Ellen G. White Estate

Conferința Generală AZȘ

Leave a reply

Your email address will not be published.