Exodul 39

Când Hristos a murit El a devenit preotul suprem și numele celor care acceptă sângele Său sunt scrise în palmele Lui în timp ce mijlocește în favoarea noastră. ”Hristos va reține numele tuturor celor ce consideră că nici un sacrificiu nu este prea costisitor pentru a-I fi oferit Lui pe altarul credinței și iubirii… Numele celor ascultători, jertfitori de sine și credincioși vor fi săpate pe palmele Sale… El va pleda într-un mod deosebit pentru ele înaintea Tatălui. ” (3M,  p. 251)

Închinarea la Dumnezeu se va concentra acum asupra celei de a doua încăpere, Sfânta Sfintelor. Aici, numele celor care s-au pocăit de păcatele și au acceptat înlocuirea lor prin sângele  lui Hristos vor fi prezentați înaintea Tatălui. Rugăciunea păcătosului, cererile, luptele și dorințele sale au fost aduse înaintea lui Dumnezeu. Cortul în totalitatea lui era un canal între om și Dumnezeu pe pământ. Închinarea stabilită prin acest era de fapt mijlocul de comunicare între omul căzut și Dumnezeu și reprezenta o modalitate de a restaura ceea ce a fost pierdut în grădina Edenului.

Giselle Sarli Hasel

Școala de arte vizuale

Southern Adventist University

 

Leave a reply

Your email address will not be published.