Exodul 37

Când sunt menționați heruvimi vii în Biblie, aceștia par să fie păzitorii sfințeniei, adesea asociată cu tronul lui Dumnezeu și cu cele mai apropiate creaturi din prezența Sa (Ezechiel 28:14). În Geneza 24 ni se spune că din cauza păcatului, un heruvim păzea intrarea dinspre răsărit a grădinii Edenului.(Geneza 3:24). Acum ei trebuie să păzească ce este sfânt de ceea ce este nesfânt, sacrul de profan. În Apocalipsa 4:8 vedem că un heruvim proclamă sfințenia lui Dumnezeu în timp ce El stă pe tronul ceresc pregătindu-se pentru judecata finală și pentru restaurarea împărăției Sale pe pământ.

Exodul 37 vorbește și despre alt mobilier, dar numele lui Bețaleel nu este direct conectat cu realizarea lor ci cu facerea chivotului. Probabil Bețaleel era implicat, dar depindea de alți artiști pentru asistență. Vorbim aici despre masă, sfeșnic și altarul tămâierii. Tot mobilierul era important întrucât fiecare era un simbol al legământului de răscumpărare al lui Dumnezeu.

Giselle Sarli Hasel

Școala de arte vizuale

Southern Adventist University

Leave a reply

Your email address will not be published.