Deuteronomul 33

În Geneza 49, Iacov rostește o serie de binecuvântări și câteva blesteme asupra celor doisprezece fii ai săi. Prin contrast, binecuvântările din acest capitol nu au fost rostite asupra celor doisprezece fii, ci asupra celor douăsprezece seminții, pentru că cei doisprezece fii deveniseră o națiune puternică. Când comparăm cele două capitole descoperim că este o oarecare diferență între cea ce a spus Iacov și ce a spus Moise.

Iacov descrie slăbiciunile omenești ale celor doisprezece fii. De exemplu, în cuvântarea de rămas bun a lui Iacov, găsim cuvinte de rău augur pentru Simeon și Levi, ”Blestemată să fie mânia lor, pentru că a fost prea turbată… Îi voi împărți în Iacov şi-i voi risipi în Israel.” Dar Moise vede transformarea care avea să urmeze. Blestemul este transformat într-o slujire sfântă pentru tot Israelul. Levi ei învaţă pe Iacov poruncile Tale, şi pe Israel Legea Ta”.

Dumnezeul meu, văd cum trecerea timpului și lucrarea de convingere a Duhului a schimbat treptat pe cei doisprezece fii în oameni de nădejde. Nu voi îngădui ca păcatele mele de la început și consecințele lor să îmi amenințe viitorul. Transformă-mă azi în asemănarea cu Isus.

John Ash

Uniunea Misiune Chineze, Hong Kong

Leave a reply

Your email address will not be published.