Deuteronom 13

Întregul capitol are de a face cu apostazia pe care Moise o definește ca fiind slujirea altor dumnezei în afară de Dumnezeul cerului. Există trei scenarii diferite de apostazie-toate reducându-se la ”Haidem şi să slujim altor dumnezei!” (v. 6). Astăzi  nu am fi tentați să mergem să găsim un idol sau o icoană la care să ne închinăm în casele noastre; suntem mult mai sofisticați. Ne ”închinăm” altor dumnezei cum ar fi: lucruri materiale, oameni celebri, sport, tehnologie, relații și orice altceva înlocuiește loialitatea absolută față de Dumnezeu. Câteodată acești ”dumnezei” sunt alte activități de relaxare.

Au existat ”profeți mincinoși” în toate timpurile de când Isus a vorbit despre ei (cf. Matei 24, Marcu 13, Luca 21). Dar epoca noastră este plină de ambulanți, prezicători, sfinți, profeți, visători și ghicitori. Si nu puțini fac minuni. În curând cel mai mare prezicător din toate timpurile, Lucifer, îngerul căzut, va înșela lumea prin semne și minuni ( 2 Tesaloniceni 2:9-10; Apocalipsa13:13.14). Vom fi destul de puternici să-i rezistăm?

”Dumnezeul meu, sunt hotărât să petrec mai mult timp cu Biblia pentru că vreau să fiu puternic și statornic atunci când cei din jurul meu cedează în fața semnelor și minunilor instigate de Satana.”

John Ash – Uniunea Misiunii Chineze

Hong Kong

Leave a reply

Your email address will not be published.