Category archives: Comentarii Biblia la rând

 • Lumina divinității nu putea să străpungă întunericul care înconjura unele inimi. Cu doar câteva zile înainte de răstignirea Lui, Isus a plâns pentru inima împietrită a poporul evreu, implorându-i să profite de lumina care strălucea în mijlocul lor. Nimeni nu trebuia să rămână în întuneric spiritu... [read more]
 • Cititorul atent poate vedea legătura dintre istorisirea anterioară – vindecarea orbului  – și simbolul lui Isus ca Păstorul cel Bun. Ca și oaia, omul vindecat recunoaște vocea Păstorului. Ca un Bun Păstor, Isus se îngrijește de oile Sale, chiar și de cele care au fost izgonite – ca și omul cel orb. ... [read more]
 • Ca și frații lui Isus, care voiau ca El să părăsească Galileea și să meargă în Iudeea pentru a arăta ce putea face, sunt momente în care părem mai interesați de lucrările bune ale bisericii noastre. Vorbim despre întâlnirile noastre evanghelice mari, despre numeroasele noastre spitale și universităț... [read more]
 • Cartea lui Ezechiel ne duce înapoi pe vremea lui Iudeea (cca 593-571 î.Hr.) înainte și după distrugerea Ierusalimului  de către armata Babilonului condusă de împăratul Nebucadnețar. Așa cum preziseseră profeții Dumnezeu a permis ca Iuda să fie cucerit din cauza idolatriei lor repetate. În primele t... [read more]
 • Acest capitol clădește pe aceleași teme care au fost discutate în capitolul precedent – refacerea unei țări care a fost distrusă de război și jefuită de națiunile care au invadat-o (versetele 4, 11, 18). Introduce din nou tema legământului. Refacerea țării, pedepsirea dușmanilor, reîntoarcerea po... [read more]
 • Stăteam împreună cu fiica mea Lauretta, pe vechiul Drum al Procesiunii, în vechiul Babilon. În timp ce eram acolo ne-am reamintit cum exilații din Ierusalim au intrat pe Poarta Iștar și au avut parte de dezastrul celor 70 de ani de exil. Mesajele de mângâiere din Ieremia 29 ne-au venit atunci în min... [read more]
 • Psalmul 109 este direcționat către ”Dumnezeul laudei mele” și se încheie cu un angajament similar de laudă: ”Voi lăuda foarte mult cu gura mea pe Domnul.” David, autorul acestui psalm este din nou atacat, înconjurat de dușmani care îi aruncă cuvinte denunțătoare și denaturează orice sentiment de cor... [read more]
 • Regele Iosafat  "a umblat în cele dintâi căi ale tatălui său David și n-a căutat pe Baali... Inima lui s-a întărit din ce în ce în căile Domnului" (versetul 3 si 6). Ce descriere frumoasă a unui creștin adevărat! "Umblarea " după poruncile lui Dumnezeu este activă cu mult peste o simplă declarație. ... [read more]
 • David iubea muzica și a fost personal interesat în lucrarea cântăreților și instrumentiștilor. Dintre cei treizeci și opt de mii de leviți din vremea lui David, patru mii au fost puși deoparte ca să laude pe Domnul cu instrumente muzicale (1 Cronici 23:5) și 288 au fost aleși ca și cântăreți la temp... [read more]
 • Destul de interesant că deși nu-i este permis să construiască templul, mesajul lui Dumnezeu îl umple pe David de bucurie! Ceea ce Dumnezeu făcuse și urma să facă în viața sa l-a făcut să se simtă special. Pe scurt, Dumnezeu i-a spus lui David: ”Pentru că ai dorit să-Mi zidești o casă, Eu îți voi ... [read more]
 • Saul, primul rege al Israelului, după ce a primit ungerea  Duhului lui Dumnezeu, ar fi putut deveni un far de lumină pentru poporul lui Israel.  Din păcate, el a permis mândriei și neascultării să preia controlul asupra vieții sale, întunecând astfel exemplul său. Saul a fost curajos. A luptat și... [read more]
 • Un om după inima lui Dumnezeu, astfel este exprimată în acest capitol descendența lui David, ceea ce ne face să înțelegem Harul îndurător al Cerului. David este menționat pentru prima dată în relatarea de ieri, ca fiind cel de-al șaptelea fiul a lui Isai. În altă parte a Scripturii (Fapte 13:22) Dav... [read more]