Category archives: 100 zile de rugăciuni

 • [Tema următoarelor 10 zile] Pregătirea pentru Cer Pasaj biblic de meditat: Isaia 65:17-25 Verset cheie: “Vor zidi case şi le vor locui; vor sădi vii şi le vor mânca rodul." Isaia 65:21 Îmi amintesc de o perioadă din copilăria mea, probabil între 10 și 12 ani. Mama se lupta cu ceva probleme d... [read more]
 • Să aveți în vedere un lucru Pasaj biblic de meditat: Efeseni 4:1-7 Verset cheie: “Și căutaţi să păstraţi unirea Duhului prin legătura păcii.” Efeseni 4:3 Astăzi, în timp ce studiam din Efeseni, mi-am dat seama că mă oprisem asupra unui pasaj pe care îl citeam iar și iar. De fapt Biblia mea a ... [read more]
 • Întâlnindu-L pe Împăratul Împăraților Pasaj Biblic de meditat: 2 Samuel 23: 1-7 Verset cheie: ”Duhul Domnului vorbește prin mine, şi cuvântul Lui este pe limba mea.” 2 Samuel 23:2 Îți poți imagina să poți să spui că ai în gură Cuvintele Domnului? Ce mărturia ar fi aceasta! Și totuși aceasta a... [read more]
 • Atitudinea corectă versus starea inimii Pasaj Biblic de meditat: Rom. 8:1-11 Verset cheie: “Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. ” Rom 8:1 Pe data de 16 Octombrie 2010 am fost boteza... [read more]
 • Un loc ”vid” pentru Duhul Sfânt Pasaj Biblic de meditat: Ioan 3: 1-16 Verset cheie: “ Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.”  (Ioan 3:8) Tocmai ne logodiserăm cu o seară înainte când Leah mă în... [read more]
 • Cea mai umilă lucrare Pasaj Biblic de meditat: Luca 10:38-42 Verset cheie: “Dar un singur lucru trebuie. Maria şi-a ales partea cea bună, care nu i se va lua..” Luca 10:42 Adesea criticăm faptul că Marta nu se putea opri din lucrul ei pentru a petrece timp de calitate la picioarele lui Isus. Dar ... [read more]
 • Tema următoarelor 10 zile: Umilință și iertare Pasaj Biblic de meditat: Iacov 4:7-12 Verset cheie: ”Smeriți-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălța” Iacov 4:10 În anul 1901, biserica adventistă de ziua a șaptea începea să se extindă rapid. Se întâmplau lucruri  mari pe multe fronturi pe măsură c... [read more]
 • Pentru ca nici unul să nu piară Pasaj Biblic de meditat:2 Petru 3:1-13 Verset cheie: “Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.” 2 Petru 3:9 “De ce, Doamne?” am strigat... [read more]
 • Chemați dintre cei mai neînsemnați, să slujim celor neînsemnați Pasaj Biblic de meditat: Matei 25:31-40 Verset cheie: “Drept răspuns, Împăratul le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.’” Matei... [read more]
 •  Învățând să umblăm ca Enoh   Pasaj Biblic de Meditat: Geneza 5:21-24 Verset Cheie: “ După naşterea lui Lameh, Metusala a mai trăit şapte sute opt zeci şi doi de ani; şi a născut fii şi fiice." Geneza 5:26 Eu și soția mea obișnuim să ne luăm tip pentru a merge la plimbare după fiecare... [read more]
 •  Dieta Cerească Pasaj Biblic de Meditat: Ioan 6:27-35 Verset Cheie: "Isus le-a zis: 'Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine, nu va flămânzi niciodată; şi cine crede în Mine, nu va înseta niciodată.” Ioan 6:35 “Sătulul calcă în picioare fagurul de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciun... [read more]