Monthly archives:aprilie 2018

  • Lumina divinității nu putea să străpungă întunericul care înconjura unele inimi. Cu doar câteva zile înainte de răstignirea Lui, Isus a plâns pentru inima împietrită a poporul evreu, implorându-i să profite de lumina care strălucea în mijlocul lor. Nimeni nu trebuia să rămână în întuneric spiritu... [read more]
  • Cititorul atent poate vedea legătura dintre istorisirea anterioară – vindecarea orbului  – și simbolul lui Isus ca Păstorul cel Bun. Ca și oaia, omul vindecat recunoaște vocea Păstorului. Ca un Bun Păstor, Isus se îngrijește de oile Sale, chiar și de cele care au fost izgonite – ca și omul cel orb. ... [read more]
  • Ca și frații lui Isus, care voiau ca El să părăsească Galileea și să meargă în Iudeea pentru a arăta ce putea face, sunt momente în care părem mai interesați de lucrările bune ale bisericii noastre. Vorbim despre întâlnirile noastre evanghelice mari, despre numeroasele noastre spitale și universităț... [read more]