Monthly archives:septembrie 2017

  • Cartea lui Ezechiel ne duce înapoi pe vremea lui Iudeea (cca 593-571 î.Hr.) înainte și după distrugerea Ierusalimului  de către armata Babilonului condusă de împăratul Nebucadnețar. Așa cum preziseseră profeții Dumnezeu a permis ca Iuda să fie cucerit din cauza idolatriei lor repetate. În primele t... [read more]
  • Acest capitol clădește pe aceleași teme care au fost discutate în capitolul precedent – refacerea unei țări care a fost distrusă de război și jefuită de națiunile care au invadat-o (versetele 4, 11, 18). Introduce din nou tema legământului. Refacerea țării, pedepsirea dușmanilor, reîntoarcerea po... [read more]