Monthly archives:martie 2016

  • În scurtul timp de când era rege, deja Saul a acționat cu îngâmfare și a păcătuit aducând jertfă Domnului, lucru pe care numai preoții trebuiau să-l facă (1 Samuel 13) și  în ceea ce a poruncit armatei să facă (1 Samuel 14). Totuși Dumnezeu este îndelung răbdător. În 1 Samuel 15 vedem cum Domnul îi ... [read more]
  • În timp ce Saul nu putea să pună pe seama sa onoarea biruinţei, dar nădăjduia să fie onorat pentru râvna dovedită în păstrarea sfinţeniei jurământului său. În schimb, Saul a început să simtă că fiul Său Ionatan era mai iubit decât el, atât de popor cât și Domnul. Așa că nu a mai urmărit pe filisteni... [read more]
  • Eli n-a dat pe faţă roadele unei adevărate căinţe. El şi-a recunoscut vinovăţia, dar a neglijat să dea la o parte păcatul. An după an a zăbovit Dumnezeu cu judecăţile Lui ce ameninţau să cadă. Multe s-ar fi putut face în decursul acestor ani pentru a îndrepta greşelile trecutului; dar bătrânul preot... [read more]
  • Era în timpul uneia din sărbătorile anuale la Șilo atunci când Ana și-a vărsat durerea și a cerut un copil de parte bărbătească. Dacă Domnul va face acest lucru, ea a promis să dea pe fiul ei înapoi Domnului pentru toate zilele vieții sale. Acesta era tipul de mamă pe care îl căuta Domnul. Nu după m... [read more]
  • Cu toate că Deuteronom 25:7-10 descrie o ceremonie a rușinii care implică o rudă apropiată care nu se va căsători cu soția unei rude care a murit, acțiunile lui Boaz sunt blânde. El cere cu bunătate încălțămintea celuilalt pentru a sigila înțelegerea. În loc de a numi acea rudă apropiată ”cel descăl... [read more]
  • Căderea lui Samson nu s-a datorat  faptului că a avut încredere în cine nu trebuia. El nu a fost păcălit pentru a spune secretul puterii sale. El l-a dat de bunăvoie știind că va fi folosit probabil împotriva lui. El a trăit o viață de răzvrătire atât de multă vreme și încălcat jurământul de nazireu... [read more]
  • În timp ce capitolul anterior ne prezintă eșecul lui Samson ca om al lui Dumnezeu, acest capitol scoate în evidență eșecul său ca lider. Confruntarea sa cu filistenii nu este determinată de dorința de a sfârși dominația lor asupra israeliților, ci de propriul scop egoist de a le arăta ce puternic es... [read more]