Monthly archives:ianuarie 2016

  • Dumnezeu este specializat în a da poporului Său o a doua șansă. Și o a treia șansă. Și o a patra șansă. Dar Dumnezeu cere și ascultare. Îndurarea Lui așteaptă pe drept ca să ne supunem planului Său pentru viețile noastre atât individual cât și colectiv. Ascultăm pentru că El Își extinde harul Său... [read more]
  • John Donne (1572-1631) a scris: ”Nici un om nu este o insulă, formată doar din sine însuși”. Un adevăr pe care-l putem extrage din aceste cuvinte este acela că acțiunile și hotărârile nesăbuite ale cuiva, cel mai adesea au un impact negativ și asupra  multor altora. Acan a pus propriile interese mai... [read more]
  • Mulți pe care i-am putea numi ”dușmani” se plimbă în jur cu o față îndrăzneață, sperând să intimideze sau să necăjească pe alții. Dar în adâncul sufletului sunt înfricoșați, recunoscând că Dumnezeu Își apără aleșii. Se prea poate ca monumentele de la ”Ghilgal” pe care le ridicăm ca aducere aminte pe... [read more]
  • Dumnezeu i-a poruncit lui Iosua să se întărească și să se îmbărbăteze și a sigilat acest imperativ cu asigurarea că El va însoți pe Iosua oriunde va merge. Dumnezeu  a confirmat  această promisiune prin cele două iscoade care au întâlnit-o pe Rahav. Pe când iscoadele și Iosua înțelegeau puterea lui ... [read more]
  • Legea lui Dumnezeu este totdeauna sfântă, dreaptă și bună. Deși cerul și pământul pot trece, totuși iotele și frânturile de slovă vor rămâne. Legea trebuie pusă în practică (Matei 5:17), ceea a făcut Fiul prima dată și acum e rândul nostru. să ne amintim totdeauna de ochiul cercetător al acestei leg... [read more]
  • În Geneza 49, Iacov rostește o serie de binecuvântări și câteva blesteme asupra celor doisprezece fii ai săi. Prin contrast, binecuvântările din acest capitol nu au fost rostite asupra celor doisprezece fii, ci asupra celor douăsprezece seminții, pentru că cei doisprezece fii deveniseră o națiune pu... [read more]
  • Sistemul Vechiului Testament a fost totdeauna un sistem spiritual și era pus în miezul religiei, în iubirea de Dumnezeu. Din păcate, oamenii s-au concentrat asupra ”sistemului” și nu asupra Dumnezeului către care țintea acest sistem. Când Pavel a proclamat că ”dragostea este împlinirea Legii”, el re... [read more]
  • Pentru unii ar părea că Dumnezeu tratează aspru pe cei care ”au mers și au slujit altor dumnezei și li s-au închinat.” Și totuși, acest tratament trebuie înțeles în contextul legământului pe care Israel îl încheiase cu Dumnezeu. Mai mult, Dumnezeu instituie verificarea și echilibrul, cum ar fi ”doi ... [read more]