Monthly archives:decembrie 2015

 • Dumnezeu a scris cele Zece Porunci în piatră cu însuși degetul Său - ceva ce noi nu putem face! Dar de ce în stâncă? Stânca este simbolul faptului că cele Zece Porunci trebuie să fie permanente. Legea iubirii  lui Dumnezeu este adaptată nevoilor omenirii căzute și nu se va schimba. Cea mai mare nevo... [read more]
 • Iubirea lui Dumnezeu pentru Israel  s-a dat pe față în victoria totală asupra a șapte națiuni mai puternice decât el. Unii creștini se întreabă cu privire la porunca: ”Ucideți pe fiecare bărbat, femeie și copil!” De ce a dat Dumnezeu o astfel de poruncă? A fost cumva ca sacrificarea creștinilor în t... [read more]
 • Moise a răspuns plângerilor copiilor lui Israel, nu cererii clare a lui Dumnezeu. El nu a ascultat de Dumnezeu, a acționat cu mânie și a afirmat că el și Aaron vor aduce apă din stâncă, apoi a lovit stânca de două ori în loc să-i vorbească odată. El a acționat independent, a luat slava pentru sine î... [read more]
 • Emiții erau uriași la fel de înalți și de numeroși ca anachiții. Dar Dumnezeu i-a distrus pentru urmașii lui Lot, cei care au făcut de rușine pe majoritatea israeliților care cu patruzeci de ani în urmă se speriaseră grozav de uriașii anachiți. Dar acum generația neconvertită murise și o nouă genera... [read more]
 • În Numeri 27, cinci surori, descendente din seminția lui Iosif, vin înaintea lui Moise și a comunității pentru a discuta o problemă de proprietate asupra terenurilor. Ce se întâmplă cu pământul celui care moare fără a avea moștenitori de parte bărbătească; nu ar trebui ca fiicele sale să moștenească... [read more]
 • cest capitol definește cu grijă diferența dintre crimă și omor prin imprudență. Crima este uciderea motivată de ură și mânie. Omorul prin imprudență este ucidere accidentală. Har pentru o moarte cauzată de accident se găsea în cetățile de scăpare. ”Drumurile care duceau la ele erau totdeauna ținute ... [read more]
 • Când semințiile lui Ruben și Gad au abordat  pe Moise cu dorința de a rămâne pe malul estic al Iordanului și a locui acolo, el a presupus că ei se săturaseră de luptat și imediat a luat atitudine spunând: ”Fraţii voştri să meargă oare la război, şi voi să rămâneţi aici?  Pentru ce voiţi să muiaţi in... [read more]
 • Dumnezeu trimisese pedepse asupra israeliților pentru că se lăsaseră prinși de ispitele madianiților; dar ispititorii nu puteau să scape de mânia judecății divine… madianiții, prin care fuseseră duși în păcat, trebuiau să simtă îndată pedepsele lui Dumnezeu, ca  vrăjmașii cei mai primejdioși” (PP456... [read more]
 • Acest capitol este axat în primul rând pe solemnitatea și permanența unui jurământ confirmat, fie în căsătorie fie în orice altă relație sau afacere. Ceea ce spunem ar trebui să fie adevărul, dar numai acțiunile care urmează cuvintelor noastre vor demonstra dacă suntem demni de încredere. O persoană... [read more]
 • Pe lângă jertfele de dimineață și de seară, care a fost scopul sacrificării tuturor acelor animale? Poporul lui Dumnezeu avea nevoie să-i fie reamintit în mod constant să privească la jertfa ce urma să aibă loc la cruce. Dar din moment ce poporul lui Dumnezeu de astăzi nu mai participă la oferirea d... [read more]
 • V-ați gândit câți miei, berbeci, capre și tauri au fost uciși pentru jertfe în fiecare an? Ce mare impresie a încercat Dumnezeu să facă prin uciderea atâtor animale? Fiecare jertfă a unui animal țintea către sacrificiul suprem pe care Dumnezeu urma să-l facă prin jertfirea Fiului Său, cea mai scu... [read more]
 • Ca rezultat al păcatului său, lui Moise nu i s-a permis să intre în Țara Promisă. Trebuia ales un alt lider. Moise a cerut lui Dumnezeu să numească pe cel care avea să-i urmeze (vezi Numeri 27:16). El condusese poporul timp de patru decenii. Israeliții au fost un popor răzvrătit, plângându-se adesea... [read more]