Monthly archives:noiembrie 2015

 • Nimic nu este mai plăcut pentru cei care sunt greșiți și care merită mustrare, decât să primească simpatie și laudă. Oamenii au fost flatați de Core, care pretindea ca îi iubește și este interesat de binele lor, iar ei au tras concluzia că el trebuie să fie bun, pe când Moise și Aaron erau răi. De a... [read more]
 • Acest capitol menționează incidentul omului care a călcat Sabatul, fiind găsit adunând lemne în Sabat și a fost omorât cu pietre. Biblia nu explică totdeauna ”de ce”-ul unei pedepse aparent dure, și aici intervine încrederea – avem încredere că Dumnezeu este drept și totuși milostiv în tot ce face? ... [read more]
 • Cele zece iscoade au murit în fața poporului, lovite de pedeapsă, și în moartea lor ei au văzut soarta lor. Acum, furia lor s-a transformat în supărare, dar nu din cauza nerecunoștinței și neascultării, ci din cauza consecințelor teribile. Întristarea lor nu era pocăință și nu putea asigura anularea... [read more]
 • Iosua și Caleb nu au pierdut niciodată din vedere misiunea lor și nu au uitat niciodată trecutul – modul uluitor prin care Dumnezeu i-a condus de la sclavia cumplită din Egipt chiar la porțile Țării Promise. Le-a trebuit curaj să nu fie de acord cu cele zece rapoarte unificate. Tentația de a fi jucă... [read more]
 • Deoarece Aaron și Maria fuseseră aleși să-l ajute pe Moise, ei se considerau ca împărțind în mod egal cu el povara conducerii. De aceea au privit ca  inutilă sugestia lui Ietro de împărțire a sarcinilor cu mai mulți asistenți suplimentari. Maria și Aaron  erau orbiți de gelozie și au zis: „Oare n... [read more]
 • După tot ce făcuse Dumnezeu pentru rezolvarea fiecărei nevoi a israeliților, ei se angajează în actul cu adevărat teribil al protestelor. Știm că unii dintre cei de la marginea taberei au avut un comportament deosebit de rău pentru că DOMNUL a trebuit să intervină și să distrugă pe cei care s-au plâ... [read more]
 • În Numeri 10 începe mult anticipatul eveniment- călătoria a mai mult de un milion de oameni către Țara Promisă. Una dintre ultimele porunci înainte de acest eveniment privește modelarea celor două trâmbițe de argint. Tehnologia noastră de comunicare ne face puțin orbi față de efectele auzirii sunetu... [read more]
 • În acest capitol apar două aspecte ale vieții evreiești – ceremonia de Paște și apariția norului ziua și a stâlpului de foc noaptea. Amândouă demonstrează îndurarea uimitoare a lui Dumnezeu. Norul și stâlpul arată tipul de călăuzire divină după care toți tânjim. Călăuzirea era vizibilă fiecărui evre... [read more]
 • Organizarea divină a lui Israel, așa cum este ilustrată în cartea Numeri spune multe despre atitudinea lui Dumnezeu față de închinare și față de muncă. Ne gândim  la Dumnezeu ca Răscumpărător și Domn și cu siguranță este. Dar prin experiența din pustie, vedem de asemenea pe Dumnezeu ca artist, direc... [read more]
 • În primii ani ai Statelor Unite, protestanții au construit case simple de închinare. Ei numeau bisericile din satele lor ”Șopronul Domnului”. Această practică era un răspuns la costul imens al construirii de catedrale impresionante. Avea ca scop să scotă în evidență Cuvântul lui Dumnezeu ca centru a... [read more]
 • Numeri 5 menționează două tipuri de ”sfințenie”. Tabăra lui Israel trebuia să fie curată din punct de vedere al igienei, cei care aveau boli contagioase și scurgeri trupești, precum și cei care atinseseră un trup mort, erau excluși temporar de la locuirea în tabără pentru a nu transmite boala și alt... [read more]
 • Oamenii lumești și chiar unii creștini văd sistemul de închinare israelit ca fiind portretul unui Dumnezeu dificil. Păcătoșii trebuie să meargă în vârful picioarelor în jurul Lui  altfel sunt loviți de moarte. Numeri 4 descrie grija supremă luată de leviți când aveau grijă de obiectele sfinte, care ... [read more]