Monthly archives:octombrie 2015

  • O persoană putea suferi un ritual de curățire numai după ce necurăția a încetat. Curățirea nu vindeca ( cu excepția minunii lui Naaman – 2 Împărați 5), ci arăta către vindecarea mai mare a vieții nemuritoare, când oamenii se vor bucura din noua de acces deplin în prezența sfânta a lui Dumnezeu.  Cur... [read more]
  • Anumite boli de piele dădeau persoanei o aparență de degradare asociată cu moartea (Numeri 12:12). De aceea, această condiție făcea individul ritualic necurat, ceea ce însemna că îi era interzis contactul cu lucrurile sfinte. Preoții erau responsabili pentru a distinge între condiția pielii ca fiind... [read more]
  • După ”cădere” (Geneza 3), toți oamenii au devenit muritori, supuși morții din cauza păcatului (Romani 6:23). Anumite lucruri , numite ”necurate”, au fost asociate cu ciclul mortalității de la naștere la moarte. Acestea includeau: sânge, lichid seminal și alte fluide care pot curge din organele repro... [read more]
  • Viața sfântă include dieta. Dumnezeu nu ne spune de ce unele animale sunt curate și ne este permis să le consumăm, în timp ce altele nu. Faptul că unele sunt necurate sugerează că animalele necurate sunt asociate cu moartea. În orice caz, Domnul Se așteaptă că poporul Său să aibă încredere și să asc... [read more]
  • Nadab și Abihu nu ar fi comis acel păcat fatal dacă nu ar fi devenit parțial intoxicați de folosirea generoasă a vinului. Prin necumpătarea lor, s-au descalificat pentru slujba lor sfântă. Când folosim substanțe care intoxică, conștiința își pierde sensibilitatea față de păcat și cu siguranță are lo... [read more]
  • După ce sanctuarul și preoții săi au fost consacrați, erau acum gata să slujească lui Dumnezeu. Aaron și fiii săi oficiau primele lor jertfe care, uimitor au fost acceptate de focul divin (Leviticul 9; compară cu 1 Împărați 18:38-39). În altă parte în vechiul Orient Apropiat, o zeitate (reprezentată... [read more]
  • Cortul, cu mobilierul și preoții săi, era complet din punct de vedere fizic. Dar acest lucru nu era suficient ca să funcționeze ca palat divin. Ca să fie potrivit pentru Domnul trebuia să fie făcut sfânt așa după cum El este sfânt. Sanctitatea vine de la El, de aceea numai El putea consacra sanctuar... [read more]
  • Versetele 1-7 prezintă procedura jertfei pentru vină. Dintr-o listă de porții pentru preoți din carnea jertfelor, instrucțiunea spune că preotul conducător  ia carnea acestei jertfe. Jertfa întreagă era oferită Domnului, care a alocat o parte din ea robului Său, preotul care oficia ritualul. În felu... [read more]
  • Instrucțiunile din Leviticul 6:8-7:38 suplimentează informațiile din capitolele anterioare privind jertfele. Focul sfânt care consuma jertfele, aprins chiar de Dumnezeu (9:24), trebuia să ardă continuu la centrul de închinare al israeliților. Scântei ale focului aprins de om ar fi reprezentat greșit... [read more]
  • Leviticul 6 1. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: 2. „Când va păcătui cineva şi va săvârşi o nelegiuire faţă de Domnul, tăgăduind aproapelui său un lucru încredinţat lui, sau dat în păstrarea lui, sau luat cu sila, sau va înşela pe aproapele lui, 3. tăgăduind că a găsit un lucru pierdut, sau ... [read more]