Monthly archives:mai 2015

  • Cea mai umilă lucrare Pasaj Biblic de meditat: Luca 10:38-42 Verset cheie: “Dar un singur lucru trebuie. Maria şi-a ales partea cea bună, care nu i se va lua..” Luca 10:42 Adesea criticăm faptul că Marta nu se putea opri din lucrul ei pentru a petrece timp de calitate la picioarele lui Isus. Dar ... [read more]
  • Tema următoarelor 10 zile: Umilință și iertare Pasaj Biblic de meditat: Iacov 4:7-12 Verset cheie: ”Smeriți-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălța” Iacov 4:10 În anul 1901, biserica adventistă de ziua a șaptea începea să se extindă rapid. Se întâmplau lucruri  mari pe multe fronturi pe măsură c... [read more]
  • Pentru ca nici unul să nu piară Pasaj Biblic de meditat:2 Petru 3:1-13 Verset cheie: “Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.” 2 Petru 3:9 “De ce, Doamne?” am strigat... [read more]
  • Chemați dintre cei mai neînsemnați, să slujim celor neînsemnați Pasaj Biblic de meditat: Matei 25:31-40 Verset cheie: “Drept răspuns, Împăratul le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.’” Matei... [read more]
  • Armonia dintre dragoste și ascultare (1) Biblia la rand: 1 Timotei 5 Căci dragostea de Dumnezeu stă in păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele. (1 Ioan 5:3) Cea mai mare poruncă a lui Dumnezeu este „să iubeşti”. Scopul principal al activităţii şi existenţei bisericii este răspâ... [read more]
  • Evanghelia dragostei si ascultarii (1) Biblia la rand: 1 Timotei 2 Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui. (1 loan 5:2) În versetul acesta, cuvintele cele mai importante sunt „iubim” şi „păzim”. Iubirea duce la păzirea poruncilor, adic... [read more]