1 Cronici 3

Un om după inima lui Dumnezeu, astfel este exprimată în acest capitol descendența lui David, ceea ce ne face să înțelegem Harul îndurător al Cerului. David este menționat pentru prima dată în relatarea de ieri, ca fiind cel de-al șaptelea fiul a lui Isai. În altă parte a Scripturii (Fapte 13:22) David este numit de Dumnezeu ca om după inima și voia Sa.

Pot fi aceeași inimă și voie a cărei descendență este descrisa în versetul 5, ca flirtând cu Batșeba și aceasta să îi poarte  4 fii dintr-o relație care a început în adulter? Uitați-vă la răbdarea lui Dumnezeu în timp cu urmașii lui David. Solomon, fiul Batșebei și al lui David este amintit în arborele genealogic al lui Domnului Hristos (Vezi Matei 1:6).

Examinarea acestei linii adultere ne poate duce doar la o singura concluzie. Priviți la Hristos pentru a vedea că în timp ce circumstanțele par să întineze neamul nostru – Domnul Hristos poate defini moștenirea noastră în El. David scrie cu propriile cuvinte cum ar trebui să fie mărturisirea noastră în Hristos: Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic (Psalmul 51:10). Va fi aceasta și rugăciunea noastră  astăzi?

Christopher Beason  – Network 7 MediaCenter

Traducere: Andreea Mareș

Leave a reply

Your email address will not be published.