1 Cronici 25

David iubea muzica și a fost personal interesat în lucrarea cântăreților și instrumentiștilor. Dintre cei treizeci și opt de mii de leviți din vremea lui David, patru mii au fost puși deoparte ca să laude pe Domnul cu instrumente muzicale (1 Cronici 23:5) și 288 au fost aleși ca și cântăreți la templu. (1 Cronici 25:7).

Pentru a-și îndeplini îndatoririle sacre în timpul închinării publice, cântăreții trebuiau să fie sub îndrumarea Duhului Sfânt. De aceea s-a spus  că ei fuseseră aleși pentru că  ”proroceau întovărășiți de harpă, de lăută şi de chimvale” (1 Cronici 25:1). Ei trebuiau să compună și să cânte imnuri care să conducă oamenii mai aproape de Dumnezeu.

Muzicienii profesioniști care slujeau la templu aparțineau seminției lui Levi. Acest lucru însemna că ei erau susținuți din resurse ce proveneau din zecimi și daruri aduse de închinători. Această resursă financiară permanentă le permitea să se dedice  serviciului lor nobil și avea ca rezultat o slujire de calitate. Compozițiile lor muzicale nu aveau ca țintă să placă gustului popular, ci să onoreze pe Dumnezeu.

Deși nu toți suntem muzicieni profesioniști, suntem invitați cu toții să lăudăm pe Dumnezeu și să-I dăm slavă prin modul nostru de viață.

Jobson Santos – Centrul Media Adventist – Brazilia

Leave a reply

Your email address will not be published.