Leviticul 7

Versetele 1-7 prezintă procedura jertfei pentru vină. Dintr-o listă de porții pentru preoți din carnea jertfelor, instrucțiunea spune că preotul conducător  ia carnea acestei jertfe. Jertfa întreagă era oferită Domnului, care a alocat o parte din ea robului Său, preotul care oficia ritualul. În felul acesta,  acești slujitori cu normă întreagă câștigau un venit pentru munca lor, venit care îi ajuta să se întrețină pe ei și familiile lor (compară 1 corinteni 9:1-14).

Un întreg dar de mulțumire mergea de asemenea la Domnul, dar apoi era împărțită în mod unic între Dumnezeu, preot și dătător. Un dar de mulțumire putea fi motivat de dorința de a arăta mulțumire Domnului, sau pentru a împlini un vot față de El, sau pur și simplu pentru  a exprima devotament față de El. Era o ocazie fericită, de laudă. Dar sângele, care reprezenta viața și de aceea nu putea fi mâncat (compară cu Geneza 9:4; Fapte 15:20, 29 chiar și printre creștinii dintre neamuri este așa până astăzi) căci răscumpăra viața dătătorului (Leviticul 17:10-14). Aceasta ne arată că până și lauda noastră către Dumnezeu este acceptabilă numai prin jertfa lui Hristos! Acum noi ne rugăm, nu mai sacrificăm animale (compară cu Psalm 141:2) și putem fi binecuvântați prin acordarea de expresii concrete rugăciunilor noastre prin ale tipuri de daruri.

Roy Gane

Andrews University

Leave a reply

Your email address will not be published.