Leviticul 17

Deși copiii lui Israel  au părăsit Egiptul, ei n-au lăsat în urmă toate ritualurile păgâne. Anumite forme de idolatrie obscenă erau încă practicate de israeliți, dând astfel semnificație expresiei: ”Au curvit!” Astfel  restricția de a aduce jertfe  la cortul întâlnirii era o garanție necesară împotriva  acestor practici idolatre.

Sistemul jertfelor a fost îndepărtat prin moartea Domnului Hristos pe cruce  ca miel de jertfă. Acum, jertfa noastră este o inimă zdrobită și smerită. Și nu trebuie să mergem  într-un loc anume pentru a căuta recuperarea din păcatele noastre. Cu  toate acestea, există un loc care  a rămas  același. Trebuie să venim la  piciorul crucii pentru ispășirea care era simbolizată prin altarul pentru jertfe  din curtea sanctuarului. Dacă încercăm să aducem jertfa noastră în altă parte  decât la cruce, nu vom avea parte  în împărăție. Așa cum a spus Isus în Ioan 14:6, „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.”

Melodious Echo Mason

Director  Programe, ARME Bible Camp Ministries

Leave a reply

Your email address will not be published.