Leviticul 15

Leviticul 15 oferă instrucțiuni privind necurățiile cauzate de scurgerile genitale:

anormale la bărbați (versetele 2-15)

normale la bărbați (versetele 16-17)

normale la femei (versetele 19-24)

anormale la femei (versetele 25-30; compară cu Luca 8:43-48).

În Leviticul 18:19 și 20:18, interzicerea actului sexual cu o femeie la menstruație este inclusă printre legile morale permanente (Ezechiel 18:6). Păcatul deliberat de a deveni necurat astfel atrage pedeapsa divină de a fi ”nimiciți” (Leviticul 15:24), fără nici un remediu ritualic valabil. Necurăția temporară menționată în Leviticul 15:24 este una accidentală. Atunci când perioada de menstruație a început fără ca ea să știe.

Unele necurății ale bărbaților și ale femeilor s-au întâmplat în mod automat, iar unele necurății grave necesitau jertfe de ispășire pentru curățire. Aceste lucruri au fost interpretate greșit de mulți creștini în sensul că oamenii   păcătuiesc în mod automat. Dar ei nu au înțeles diferența dintre păcat și necurățiile fizice. Faptele păcatului sunt fapte și de  aceea nu sunt automate. Ele implică o alegere (Iacov 4:17), chiar dacă o persoană nu realizează în acel moment că alegerea este greșită(Leviticul 4). Ne păstrăm starea de păcătoșenie până ce trupurile noastre sunt schimbate la cea de a doua venire a Domnului Hristos (1 Corinteni 15:51-54), dar Dumnezeu este în stare să ne păstreze de faptele păcatului (Iuda 24).

Roy Gane

Andrews University

Leave a reply

Your email address will not be published.