Leviticul 14

O persoană putea suferi un ritual de curățire numai după ce necurăția a încetat. Curățirea nu vindeca ( cu excepția minunii lui Naaman – 2 Împărați 5), ci arăta către vindecarea mai mare a vieții nemuritoare, când oamenii se vor bucura din noua de acces deplin în prezența sfânta a lui Dumnezeu.  Curățirea ca urmare a unei boli de piele sublinia seriozitatea condiției în care se afla acea persoană, implicând un proces îndelungat cu mai multe etape pentru a restabili accesul la o viață normală în cămin și în comunitate. După fiecare etapă, persoana era ”curată”, ceea ce însemna suficient de curat până în acel moment al procesului de curățire.

Restaurarea noastră la o curăție a inimii care ne face în stare să vedem pe Dumnezeu (Matei 5:8) este și ea un proces care cere ”jertfă pentru fărădelege” (Isaia 53:10; același cuvânt ebraic) adusă de Hristos. Ea ne permite să experimentăm etape în acest proces (Marcu 8:23-25) astfel încât să putem înțelege măreția lucrării Sale în timp ce ne curăță cu sângele Său, cu apă (Ioan 19:34; 1 Ioan 5:8) și ”cu isop” (Psalm 51:7; Leviticul 14:4-7) de ”lepra” terminală a păcatului.

Roy Gane

Andrews University

Leave a reply

Your email address will not be published.