Deuteronom 34

Legea lui Dumnezeu este totdeauna sfântă, dreaptă și bună. Deși cerul și pământul pot trece, totuși iotele și frânturile de slovă vor rămâne. Legea trebuie pusă în practică (Matei 5:17), ceea a făcut Fiul prima dată și acum e rândul nostru. să ne amintim totdeauna de ochiul cercetător al acestei legi care detectează răul din inimile noastre și  ne conduce la Isus, care ne dă puterea de a ține poruncile Sale.

Aproape de sfârșitul vieții lui Moise, Dumnezeu i-a arătat țara promisă. În mod evident el își împlinise misiunea în viață. În anii de la apus, el a îndrumat pe Iosua pentru a fi succesorul său (Deuteronom 31: 1-8). Îngerii au îngropat corpul lui Moise și domnul l-a înviat și l-a luat la ceruri(vezi Iuda 9).

Când Moise și Ilie au apărut la Isus pe muntele Schimbării la față (Matei 17:1-13) era în fine în Țara Promisă. Dar acum ”țara în care curgea lapte și miere” își pierduse semnificația și atracția. Moise văzuse o țară mai bună, o țară în care nu existau plângeri, nici răzvrătire și nici dezamăgire.

John Ash

Uniunea Misiune Chineze, Hong Kong

Leave a reply

Your email address will not be published.