1 Samuel 14

În timp ce Saul nu putea să pună pe seama sa onoarea biruinţei, dar nădăjduia să fie onorat pentru râvna dovedită în păstrarea sfinţeniei jurământului său. În schimb, Saul a început să simtă că fiul Său Ionatan era mai iubit decât el, atât de popor cât și Domnul. Așa că nu a mai urmărit pe filisteni, ci s-a întors acasă prost dispus și nemulțumit.

Ca și Saul, cei care sunt gata să-și scuze și să-și îndreptățească păcatul sunt adesea cei mai severi în judecarea și condamnarea altora. Adesea cei care caută să se înalțe pe ei înșiși sunt aduși în situații care să descopere adevăratul lor caracter. Domnul este foarte răbdător cu astfel de persoane și le oferă ocazii să se pocăiască. Dar deși pare să îngăduie  ca aceia care disprețuiesc voia Sa să prospere, la timpul potrivit El va expune păcatele lor.

Jack J. Blanco

Southern Adventist University

Leave a reply

Your email address will not be published.